Verifikat (kvitton)

Registreringarna i bokföringen skall grunda sig på daterade (dag, månad, år) verifikationer i löpande nummerordning. En bokföring som inte grundar sig på sakliga verifikationer kan inte anses vara tillförlitlig.

Verifikaten skall innehålla information om på vilka konton (kontonummer enligt kontoplanen) transaktionerna skall bokföras. Verifikationerna samlas i en särskild mapp i registreringsordning. Praktiskt kan det löna sig att fästa mindre kvitton på ett A4-ark. Då är det lättare att bläddra i verifikatmappen.

Projektfinansiärer kan också kräva projektnummer och finansiärens namn på alla verifikat. Exakta krav på verifikaten finns i Bokföringsnämndens allmänna anvisning om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial.

Det är också tillåtet att övergå enbart till elektroniska verifikat.