Förvaring av bokföringsmaterial

Verifikaten skall enligt bokföringslagen bevaras minst sex år efter bokslutet medan bokföringsböckerna skall bevaras minst tio år efter räkenskapsperioden. I balansboken kan antecknas var bokslutshandlingarna förvaras.

Notera dock att EU kan kräva att alla verifikat bevaras minst sex år efter EU-programperiodens slut om man får EU-stöd. (Gällande programperiod pågår till 2013).

Det är också möjligt att bevara verifikat och dag- och huvudbok enbart på maskinspråk. Balansböckerna måste dock alltid finnas också på papper.