Föreningsresursen informerar om dataskyddsreform

26.09.2017 kl. 11:00
EU:s dataskyddsreform innebär stora förändringar i bestämmelserna om personregister. Alla föreningar med personmedlemmar kommer att beröras av reformen som träder i kraft år 2018.

Föreningsresursen storsatsar på GDPR

EU:s omfattande dataskyddsreform träder i kraft 2018. Alla experter är eniga om att reformen innebär mycket stora förändringar för alla som upprätthåller personregister. Finlands ca 100 000 föreningar har ett digert arbete framför sig för att nästa år uppfylla alla nya krav.

EU godkände 2016 GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Reformen ändrar på den nuvarande personuppgiftslagstiftningen och medför nya förpliktelser för alla som behandlar personuppgifter. Alla föreningar som har medlemsregister (register över personer) omfattas av reformen.

Föreningsresursen hjälper föreningsaktiva att orientera sig i bestämmelsedjungeln. Under övergångsperioden erbjuder Föreningsresursen konkret stöd till föreningsaktiva:

Information och material via www.foreningsresursen.fi

Föreningsresursen följer med reformen och informerar om senaste nytt och vad det handgripligen innebär för föreningar

Kurser och utbildningstillfällen

Under hösten 2017 och våren 2018 ordnar vi i hela Svenskfinland en serie informationsmöten om reformen och dess effekter. Tidtabellen beror på när regeringens proposition avges.

Möjlighet att beställa föreläsningar om EU:s dataskyddsreform av våra experter

Föreningsresursens experter ställer i så stor utsträckning som möjligt gärna upp vid större föreningssamlingar och berättar om reformens innehåll

Personlig rådgivning

Utvärdering av din förenings medlemshanteringssystem och riktgivande råd om vad som behöver göras för att uppfylla förordningens krav. Preliminära uppgifter finns i bifogade artikel som publicerats i SFV-magasinet 2-2017

Föreningsresursens tjänster är gratis och riktar sig till svenskspråkiga föreningar.

Föreningsresursen är en del av SFV:s studiecentral och upprätthålls med stöd av Svenska Folkskolans Vänner.

 

Kontaktuppgifter:

Stefan Andersson

050-441 06 30

stefan.andersson@sfv.fi

 

Sebastian Gripenberg

050-441 0818

sebastian.gripenberg@sfv.fi