Förstöring av personuppgifter

Så länge medlemmen är medlem av föreningen förvaras hans/hennes uppgifter. Då medlemmen slutar skall personens uppgifter i princip förstöras, emedan det inte efter det finns någon grund till att uppgifterna finns med i medlemsregistret.
Före man förstör uppgifterna är det dock skäl att göra en särskild bedömning i situationer, där någon annan lag förutsätter att medlemsuppgifterna bevaras (PuppL 34§).