Utlämnande av personuppgifter

I PuppL 8§ står det om förutsättningarna för utlämnande av personuppgifter. Samtycke är viktigt. Personuppgifter kan också lämnas ut som en sedvanlig del av verksamheten. I samband med insamlande av personuppgifterna bör medlemmarna informeras om detta.

Föreningens styrelse har rätt att besluta om utlämnande av uppgifter i medlemsregistret enligt föreningslagen 11 § - dock bör personuppgiftslagens bestämmelser angående förutsättningar för utlämnande och förbudsrätten beaktas.

Det skulle vara bra om styrelsen skulle göra upp regler för behandling och utlämnande av medlemsuppgifterna. Styrelsen bör försäkra sig om att medlemmarnas integritet inte omotiverat äventyras.

Att lägga ut medlemsuppgifter på internet, till exempel på föreningens hemsida, är inte möjligt utan medlemmens entydigt givna samtycke.