Praktiska arrangemang

Praktiska arrangemangen gäller bland annat att arrangörerna skall komma i tid till mötet för att se till att allt är färdigt för mötet. Ordförande och sekreteraren borde sitta så att de kan se alla mötesdeltagare. Mötesordförande behöver för mötet en klubba, papper och pennor samt alla dokument gällande mötet, föreningslagen och föreningens stadgar. Som hjälp vid ordförandebordet kan finnas förutom protokollföraren en eller flera sekreterare som till exempel sköter mötestekniken.

På årsmötet behövs dessutom revisionsberättelsen i orginal. Reservera dessutom röst- och valsedlar. Under mötet leder mötesordförande ordet. Efter mötet undertecknar hon protokollet.

Svar på frågor angående förfaranden inom föreningen och möten står i stadgarna och på högre nivå i föreningslagen.