Personuppgifter i föreningar, till exempel medlemsregister, skall behandlas med stort ansvar och väldokumenterat. I maj 2018 ersätter EU:s nya allmänna dataskyddsförodning (GDPR) de nationella register- och personuppgiftslagstiftningarna. 

GDPR i korthet

GDPR i detalj