Årsplanering

Styrelsen kan planera hela årets verksamhet i början av sin mandatperiod, eller åtminstone riktlinjerna för verksamheten. En årskalender underlättar styrelsens arbete, då man får en överblick över vilka ärenden man bör minnas under olika tider på året. Dokumenterad planering hjälper också när nya styrelsemedlemmar tar vid.

Verksamhetsplanen är däremot vanligen uppgjord av föregående styrelse.

Exempel på årsplanering för styrelse och funktionärer

Januari

 • Om en ny styrelse tillträtt konstituerar den sig och besluter om sitt arbetssätt
 • Kom också ihåg eventuella ändringanmälan till föreningsregistret och banker
 • Årsanmälningar till skatteverket
 • Bokslutsarbete
 • Verksamhetsplan och budget om föreningen har bara ett årsmöte på våren
 • Planering av årsmötet (datum, plats, kallelse med mera)

Februari

 • Styrelsen godkänner föreningens bokslut och årsberättelse för föregående år
 • Bokslutet till revisorerna/verksamhetsgranskarna
 • Planering och beslut om aktiviteter under vår och sommar och till och med hösten

Mars

 • Föreningens årsmöte
 • Om föreningen har ett årsmöte väljs också ordförande och styrelse
 • Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet

April

 • Senast nu dags för årsmöte
 • Eventuell deklaration inlämnas
 • Redovisningar till bidragsgivare

Maj

 • Detaljplaner för sommaren
 • Planering av höstens verksamhet

September

 • Om föreningen har höstmöte är det dags att börja göra plan och budget för följande år
 • Tid och plats för höstmötet bestäms senast nu

Oktober

 • Valberedning inför höstmötet
 • Styrelsen godkänner plan och budget för följande verksamhetsår

November

 • Uppdatering av föreningens medlemsregister
 • Föreningens höstmötet med val, verksamhetsplan och budget

December

 • Föreningens julfest

 

Ovan endast några exempel på vad föreningen bör minnas. Varje förening har fritt att jobba på sitt eget sätt. Ibland kan också föreningens centralförbund ha deadlines och krav på många aktiviteter. Om föreningen har en medlemstidning är det också alltid skäl att vara ute i god tid med planeringen.