Ekonomi

Här går vi igenom verksamhetsplan och budget, grunderna i bokföring och en kontoplan. Det finns information om bokslut med resultaträkning och balansräkning och vad man gör med det färdiga bokslutet och om hur verksamhetsgranskning och revision går till. Om föreningen är arbetsgivare finns här information om arbetsavtal, löner, arbetstider ocha rbetarskydd. Här finns också information om medlemanskaffning och olika inkomstkällor för föreningen.