Bokföringsformer

Manuell bokföring

Registrering av verifikationer kan göras på olika sätt. I en mindre förening med liten bokföring kan det vara tillräckligt med en dagbok som samtidigt fungerar som huvudbok.

I bokhandeln kan det ännu finnas journalböcker med olika antal kolumner och sidor som kan användas vid klassisk bokföring för hand. Dylikt manuell bokföringen börjar dock falla i skymundan. I och med att moderna kalkylprogram (typ Excel) används ganska allmänt går det också bra att utnyttja dem för den löpande bokföringen. Bokföring är ju i själva verket mycket fråga om vanlig addition. Själva bokslutet kan sedan uppgöras på en kladd för att till sist skrivas in i den inbundna balansboken då man fått allting att stämma. Alternativt kan man på ett varaktigt sätt binda in de lösa bladen i bokslutet.

Om bokföringen är mera omfattande lönar det dock sig att skaffa ett bokföringsprogram. Ett bokföringsprogram har den fördelen att det automatiskt brukar granska att debet och kredit är lika stora innan man sparar verifikatet.

Maskinell bokföring

Allt fler föreningar har i dagens läge möjlighet att sköta sin bokföring på dator. Då sparar man mycket tid. Bokföringen blir klar och tydlig och man får direkt ut alla behövliga rapporter förutsatt att man planerar bokföringen rätt. Lämpliga bokföringsprogram (från några hundra euro) för större och mindre föreningar finns att tillgå och många firmor i branschen erbjuder också utbildning i hur man använder dem. Instruktionsböckerna och företagets telefonrådgivning är i allmänhet till god hjälp. På marknaden finns också programpaket som inkluderar såväl bokföring, fakturering, medlemsregister som annat nyttigt för föreningen. T.ex. Briox.fi har ett bokföringsprogram som passar för föreningar i Finland.

Det finns också de som anlitar en bokföringsfirma som sköter bokföringen. Det kan vara en utväg om ingen i föreningens styrelse eller annan lämplig person har möjlighet att ta sig an bokföringssysslan eller om föreningen har relativt stor omsättning. Men också i dessa fall är det bra om den som sänder materialet till bokföringsbyrån har vissa grundkunskaper i bokföring. Materialet som sänds för bokföring måste ju i alla fall granskas, konteras och godkännas.