Förvaring av bokföringsmaterial

Verifikaten skall enligt bokföringslagen bevaras minst sex år efter bokslutet medan bokföringsböckerna skall bevaras minst tio år efter räkenskapsperioden. I balansboken kan antecknas var bokslutshandlingarna förvaras.

Notera dock att EU kan kräva att alla verifikat bevaras minst sex år efter EU-programperiodens slut om man får EU-stöd. (Gällande programperiod pågår till 2020).

Det är också möjligt att bevara verifikat och dag- och huvudbok enbart på maskinspråk. Detta gäller också i princip Balansboken. Men villkoret är att det måste undertecknas av styrelsen och revisorer eller verksamhetsgranskare. Om inte underskriften kan ske elektroniskt måste det finnas också en utskrift på papper.

Från och med år 2016 kräver bokföringslagen att man också skall förvara verifikat som hör till bokslutsbilagorna.