Arbetsavtal som upphör

I arbetsavtalslagen ingår också noggranna bestämmelser över hur ett arbetsavtal upphör och på vilka grunder. Uppsägningstiden växer från två veckor upp till sex månader beroende på hur länge anställningsförhållandet varat. Hävning av arbetsavtal kan dock göras med omedelbar verkan om arbetstagaren gjort sig skyldig till brott eller av annan synnerligen vägande orsak.

Under prövotiden kan arbetsavtalet ömsedigt hävas av båda parter utan egentliga motiveringar.

Arbetsgivaren är skyldig att ge ett intyg över arbetsförhållandet då det upphör. En bedömning av arbetstagarens insats görs endast på dennes begäran.