Fortnox

Webbhuset Ab har gjort avtal med företaget Briox om att överföra alla Webbhusets bokföringskunder i Fortnox till Briox. I och med överföringen upphör Föreningsresursens stöd för användningen av Fortnox. Vänligen kontakta Webbhuset ab för mera information.       support@webbhuset.fi    010 324 8890

 

Webbhuset Ab erbjuder bl.a. webbtjänster för finlandssvenska organisationer och har slutit avtal med företaget Fortnox Ab i Sverige som upprätthåller bokföringsprogram på nätet. Bokföringsprogrammet som Webbhuset erbjuder är anpassat för små ideella föreningar i Finland och har en modellkontoplan som i viss mån kan anpassas enligt användarens behov. Bokföringsprogrammet går att beställa av Webbhuset, antingen direkt eller via ert centralförbund. Se närmare villkor på www.webbhuset.fi.

Om användningen avtalas med Webbhuset Ab som också ger användarnamn och lösenord till bokföringsprogrammet.

Anvisningar och hjälp för Föreningsbokföring

Programmet innhåller pop-up manualer av Fortnox så i de flesta fall får man hjälp via dem. För vår version i Finland gäller dock några specialdirektiv vad beträffar den första starten av bokföringen och hur man byter räkenskapsår. Nedan några anvisningar för vissa viktiga funktioner i programmet.

0. NYTT: Fråga om överföring av balansen från föregående år

1. Öppning av ny bokföring i nya Fortnox

2. Byte av bokföringsår i Fortnox

3. Vanliga problemsituationer

4. Inmatning av företagsuppgifter

5. Hösten 2017 har Fortnox litet förnyat utseendet och användargränssnittet för programmet. Rapportfunktionen har nu enbart termer enligt svenska bokföringsprinciper.
Balansrapport = Balansräkning i Finland, Resultatrapport = Resultaträkning och Verifikationslista är det vi kallar Dagbok i Finland.

 
Kontoplanen för Kulturhusets föreningsbokföring
Här finns en kontoplan med mellanrubriker. I själva bokföringsprogrammet är kontoplanen utan rubriker. Rubrikerna kan inte ändras men namnet på kontona kan ändras och nya konton kan grundas. Man kan också välja vilka konton som är aktiva. Konton som inte används skrivs dock inte ut i rapporterna