Medelanskaffning

Grundförutsättningen för att en förening skall kunna existera är att dess ekonomi är i balans. Genom att idka en framgångsrik medelanskaffning kan föreningen hålla igång sin verksamhet och utveckla den. Föreningens ekonomiska tillgångar påverkar givetvis kvaliteten och kvantiteten i föreningens verksamhet. Därför är det en av föreningens absoluta grunduppgifter att idka medelanskaffning. Å andra sidan kan en förening också var mycket aktiv utan stora ekonomiska resurser. Om talkoandan är god får man mycket till stånd.

Medelanskaffning kan vara krävande

En  ideell eller allmännyttig förening får inte ha som huvudsyfte att bedriva ekonomisk verksamhet. Om föreningen vill bedriva näringsverksamhet måste det nämnas i föreningens stadgar. Vanlig skattefri medelanskaffning behöver inte nämnas, till exempel medlemsavgifter, lotterier, basarer och bingo. Men det kan också stå i stadgarna att föreningen kan ta emot gåvor och testamenten och ordna penninginsamlingar och lotterier för sin verksamhet för att nå sitt ideella mål.

Tillstånd och avgifter till olika myndigheter och instanser behövs då man ordnar penninginsamlingar, lotterier, tillställningar, gissningstävlingar, bingo, spelar musik eller har utövande artister på sina tillställningar. Se närmare inrikesministeriets webbsida www.intermin.fi.

Kurser i medelanskaffning

Det ordnas kurser i medelanskaffning. En arrangör är föreningen Varainhankinta. På deras webbsida www.varainhankinta.net  finns kurser som de ordnar. Kursen arrangeras så att den är en vanlig kurs och vid sidan om den gör deltagarna sina hemuppgifter och sitt praktikarbete på webben. Kursen kostar och är på finska.

Medelanskaffning är aktiverande

Vem bär ansvaret för medelanskaffningen i föreningen? På årsmötet fastställer medlemmarna verksamhetsplanen och budgeten, det vill säga hurdan verksamhet föreningen skall ha följande år. Det är ett gemensamt beslut. Fastän det är styrelsens uppgift att verkställa årsmötets beslut, betyder det inte att styrelsen ensam skall göra allt. Det är styrelsens uppgift att organisera medlemmarnas verksamhet. Alla medlemmar skall delta i arbetet och stöda föreningens strävan att nå sina ideella mål.

Det betyder alltså att alla medlemmar skall vara med att planera och verkställa medelanskaffningen. Det är också viktigt att medlemmarna får vara med för då känner de att de är en del av föreningen. Att vara med och ordna olika evenemang, sälja julkalendrar eller lotter har en aktiverande effekt som stärker samhörigheten inom föreningen. Medlemmen känner att hen är en del av föreningen.

Medelanskaffningen är inte en skild aktivitet inom föreningen utan en del av verksamheten.

För att medelanskaffningen skall lyckas behövs framförallt energiska, innovativa medlemmar som både har tid och intresse att genomföra projektet. Det kan vara en engångssatsning (julinsamling) eller en varje år återkommande (påskbasar) eller kontinuerlig verksamhet (sälja föreningens produkter, julkalendrar). Om föreningen säljer något så löner det sig att kolla skattereglerina på skatt.fi

Är organisationen stor och har den det bra ekonomiskt ställt kan organisationen anställa utomstående personer som sköter om medelanskaffningen.