Penningtransaktioner

Betalningstrafik

Nuförtiden är föreningarna helt ajour med kontoställningen då man kan när som helst kan kontrollera sitt saldo via nätbanken. Praktiskt kan man ordna betalningstrafiken på olika sätt. Enklast är ju att kassören, sekreteraren eller någon annan som sköter betalningarna har egna nätbankkoder. Fakturorna kan med fördel tas emot per e-post eller som direkt nätfaktura till banken.

För själva betalningstrafiken gäller vanlig noggrannhet. Kontrollera noga att betalningen går till rätt konto. Det kan vara svårt att få tillbaka pengarna om de går till fel mottagare. Kontoutdraget är också ett viktigt dokument för bokföringen och som bevis på att man verkligen betalt. Ur kontoutdraget framgår det till vem och till vilket konto betalning gjorts. Om man använder sammandrag där fler betalningar bekräftas med ett uttag ur kontot bör man se till att man har en specificering av alla betalningar bifogad.

Kontantkassa

Många rekommenderar att man inte alls använder sig av handkassa. Om man trots allt gör det så gäller det att komma ihåg att bokföringslagen kräver att man genast (samma dag) bokför alla händelser i en kontantkassa. Man skall alltså när som helst kunna kontrollera hur mycket pengar det finns (borde finnas) i kassan. Bäst är också att endast en person är ansvarig för kassan. Om den ansvariga för handkassan byts under året, är det skäl att göra en avstämning av kassan innan ansvarspersonen byts.

Övervakning

Den interna övervakningen inom föreningen är mycket viktig. Grundregeln är att flera personer bör ha insyn i föreningens ekonomiska transaktioner. Det kan räcka med att en person sköter alla betalningar men någon annan inom förening bör godkänna alla betalningar, helst i förskott men åtminstone i efterskott. Och någon annan än den som betalar bör ha tillgång till kontohändelserna.

Styrelsen har ansvaret att övervaka föreningens ekonomi och kan gärna i en ekonomistadga fastslå hur penningtrafiken skall gå till i föreningen. Styrelsemedlemmarna har också rätt att få mer uppgifter om ekonomin än vanliga medlemmar.

Styrelsen besluter också om vem som har rätt att använda föreningens bankkonton. Kom ihåg att återta tidigare användningsrätt då ny ges! (Namntecknare och bankkontoanvändare inte samma sak). Om föreningen är osäker vem som är bankkontoanvändare, så kolla upp saken med banken.

Fakturor

I mervärdeskattelagen finns bestämmelser om vad som bör ingå i en faktura, till exempel fakturerarens namn, adress och fo-nummer, mottagarens namn, uppgifter om vad som faktureras och momsprocenten. Notera att också om man inte är momsregistrerad bör man ange att momsen är noll procent. Dessutom bör anges en förklaring varför den är noll.