Här har vi samlat svar på frågor som kommit till Föreningsresursen.

På den här sidan finns ofta ställda frågor och svar som handlar om föreningskunskap. Kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga här. 

 

Vad göra om hela styrelsen avgår och vi inte lyckas välja en ny?

Om man inte lyckas få en ny styrelse trots flera försök återstår bara att upplösa föreningen.Läs mera »
31.05.2020 kl. 12:08

Hur ska vi göra för att minska på antalet styrelsemedlemmar?

Vår förening har svårt att hitta tillräckligt många intresserade för styrelsen. Kan föreningens möte skära ned antalet ledamöter i styrelsen och genast välja en mindre styrelse?Läs mera »
28.05.2020 kl. 12:13

Kan vi avsluta föreningen före bankkontot är tomt?

Vi håller på att upplöser en förening och undrar nu om vi kan avsluta föreningen före bankkontot är tomt?Läs mera »
28.05.2020 kl. 12:05

Kan vi välja en som inte är medlem i föreningen?

Måste man vara medlem i föreningen för att kunna bli ordförande eller invald i styrelsen?Läs mera »
24.05.2020 kl. 11:58

Måste verksamhetsledaren vara sekreterare i styrelsen?

Kan vi välja en styrelsemedlem till sekreterare i vår förening?Läs mera »
14.05.2020 kl. 12:09

Vad gör man om en styrelseledamot avgår under mandatperioden?

I vår styrelse har en av medlemmarna nyligen meddelat att hen inte kan fortsätta i styrelsen, pga bortflyttning från orten.Läs mera »
04.05.2020 kl. 16:16

Vad gör vi om bokslutet inte blir klart i tid?

Föreningens bokförare har insjuknat och får inte bokslutet klart i tid. Läs mera »
08.05.2020 kl. 12:17

Vad händer om föreningen visar upp ett stort överskott i bokslutet?

Vår förening gjorde ett rekordstort överskott under fjolåret efter att ha gjort flera underskott.Läs mera »
17.04.2020 kl. 16:53

När är man jävig som verksamhetsgranskare?

Jäv kan uppstå både i föreningens styrelse som i skötseln av föreningens ekonomiLäs mera »
06.04.2020 kl. 15:37

Var får jag reda på föreningens FO-nummer?

Sedan hösten 2019 används endast FO-numret som kännetecken på registrerade föreningar. Föreningsregisternumret har tagits ur bruk.Läs mera »
12.02.2020 kl. 15:03

Kan man bli vald mot sin vilja?

Kan man bli vald till föreningsordförande i sin frånvaro och utan sitt medgivande?Läs mera »
15.11.2019 kl. 14:57

Hur många revisor ska en förening ha?

Kan en förening ändra antalet revisorer eller verksamhetsgranskare samt deras suppleanter?Läs mera »
12.12.2018 kl. 12:11

När ska bokslutet vara klart?

I föreningens stadgar sägs att föreningens års- eller vårmöte skall hållas senast inom maj månad. Men skall inte föreningens bokslut vara färdigt inom april?Läs mera »
01.12.2018 kl. 12:13

Vem får teckna föreningens namn?

Det finns flera sätt att representera föreningen i officiella sammanhang och vid införskaffandet av varor och tjänster.Läs mera »
01.03.2018 kl. 09:02

Revisor och/eller verksamhetsgranskare

Kan en förening ha både revisor och verksamhetsgranskare?Läs mera »
03.11.2017 kl. 12:12

Vem skall godkänna bokslutet?

Är det den gamla eller den nya styrelsen som ska godkänna bokslutet?Läs mera »
16.01.2017 kl. 13:00

Belöningar i föreningar

I slutet av året vill många föreningar tacka sina anställda eller förtroendevalda för deras insatser för föreningen. Skatteverket ställer dock vissa villkor på skattefria gåvor och belöningar.Läs mera »
16.12.2016 kl. 14:25

Ordförandes rösträtt på föreningens möte

Ett föreningsmöte kan ledas av en mötesordförande som inte är medlem i föreningen. Vad innebär det i praktiken?Läs mera »
15.06.2016 kl. 09:30

Justering av protokoll

Vad händer om protokolljusteraren vägrar att underteckna ett protokollLäs mera »
26.01.2016 kl. 14:25

Försenat möte?

Ibland händer det att föreningens styrelsen inte sammankallar föreningens årsmöte i tid. Vad händer då?Läs mera »
06.03.2015 kl. 15:13