Vem skall godkänna bokslutet?

16.01.2017 kl. 13:00
Är det den gamla eller den nya styrelsen som ska godkänna bokslutet?
Bokslutet godkänns alltid av den styrelse som är vald för den dag styrelsen möts för att godkänna bokslutet. Den styrelse som suttit under perioden som bokslutet gäller är förstås ansvarig för innehållet i bokslutet.

Bokslutet undertecknas endast av de ordinarie ledamöter eller suppleanter som deltagit i mötet som godkände bokslutet. Styrelsen måste vara beslutför. Suppleanterna undertecknar endast om de under mötet ersätter en ordinarie ledamot i styrelsen.

Balansboken behöver inte sändas ut för underskrift av ledamöter som inte kunnat delta i mötet.