Kan vi välja en som inte är medlem i föreningen?

24.05.2020 kl. 11:58
Måste man vara medlem i föreningen för att kunna bli ordförande eller invald i styrelsen?
Föreningslagen kräver inte att en ordförande eller styrelseledamot bör vara medlem i den förening i vars styrelse de sitter. Däremot kan detta krav finnas i föreningens stadgar.