Fullmakter på förbundsmöten

19.11.2012 kl. 12:01
Vilka är möjligheterna att använda fullmakt som representation vid förbundsmöten? Vilka för- och nackdelar har det kommit fram hos er som ni märker när det gäller fullmakt för en person att representera en annan med fullmakt på ett förbundsmöte?

Det vanliga är ju föreningslagens grundregel (§25) att varje närvarande personmedlem har en röst. Men i föreningens stadgar kan man också tillåta fullmakter för personmedlemmar och till exempel begränsa antalet fullmakter till ett vist maximiantal.

Om en medlem genom fullmakter har flera röster måste dessa användas enhetligt säger professor Halila i Yhdistysoikeus. Det är alltså förbjudet för personmedlemmar med flerar röster att splittra dem. (För en föreningsmedlem som har flera röster kan dessa splittras.)

Som fördel med fullmakter kan väl anses att en större del av medlemmarna deltar i föreningen möten, och att personer som har svårt att delta i ett årsmöte kan göra sin röst hörd. Å andra sidan kan många uppleva det som orättvist om någon samlar flera fullmakter. Känsliga regionala, köns- och åldersbalanser i föreningen kan kanske rubbas på detta sätt? Sen måste man ju minnas att fullmakten till stor del är ganska öppen, det vill säga att då man ger fullmakten vet man ju inte ännu vad som händer på mötet. Trots färdiga föredragninglistor, kandidatlistor och liknande så kan alltid ändringar ske och övveraskande situationer uppstå under mötet. Den som gett fullmakten kan bidra till ett beslut som är helt emot fullmaktsgivarens principer.