Kan vi avsluta föreningen före bankkontot är tomt?

28.05.2020 kl. 12:05
Vi håller på att upplöser en förening och undrar nu om vi kan avsluta föreningen före bankkontot är tomt?

Det är i princip möjligt att ha kvar bankkontot en tid efter upplösningen. Vid föreningsmötet som besluter upplösa föreningen måste det dock finnas ett beslut om vad man skall göra med föreningens egendom. 

Varje bankkonto måste ha en juridisk person, det vill säga antingen en registrerad förening eller en privatperson som innehavare. Kontakta banken och kolla med dem hur ni ska gå till väga för att avsluta kontot.