Sektioners rätt att bestämma själv

19.11.2012 kl. 12:06
Vi har en ny sektion under en registrerad förening. Men vi är lite på det olklara hur mycket rättigheter en sektion har att besluta om? Och hur man i praktiken skall sköta om ekonomin och hur mycket beslutande rätt en sektion har?

I föreningslagen står det att föreningens styrelse ansvarar för föreningens angelägenheter. I ert fall betyder det att styrelsen kan utse vilka sektioner och arbetsgrupper den vill ha samtidigt som styrelsen slår fast vilka rättigheter dessa har. Men observera att styrelsen alltid har slutansvaret för alla sektioner och arbetsgrupper inom en förening.

Bäst är att i beslutsprotokollet ange vilka rättigheter och skyldigheter sektionen har och hur kontakten till styrelsen sköts. Vid behov kan man göra ett eget reglemente (påminner om föreningens stadgar) för sektionen. Allt detta måste föreningsstyrelsen godkänna.

All ekonomisk verksamhet som en sektion har måste ingå i föreningens bokföring. Detta kan i praktiken ordnas på två olika sätt. Man kan inkludera sektionens ekonomi i den löpande föreningsbokföringen men det går också ha en separat underbokföring för sektionen under året. Denna underbokföring/underbokslut måste sedan inkluderas i föreningens bokslut. Sektionen kan till exempel ha ett eget kostnadställe eller en egen grupp i huvudbokföringen. Har man en separat underbokföring kan styrelsen kräva rapporter med jämna mellanrum.