Vad göra om hela styrelsen avgår och vi inte lyckas välja en ny?

31.05.2020 kl. 12:08
Om man inte lyckas få en ny styrelse trots flera försök återstår bara att upplösa föreningen.

Den gamla styrelsen är ansvarig tills en ny utsetts. I Föreningslagen § 35 står det entydigt att en förening måste ha en styrelse. Därför är alltid senast valda styrelse ansvarig. Och den styrelsen har i uppgift att ordna föreningsmöte enligt stadgarna.

Föreningslivet går i vågor, många föreningar har perioder med väldigt liten verksamhet, egentligen bara årsmöte årligen. Några trötta eldsjälar håller föreningen vid liv genom att ordna årsmöte och hoppas att intresset för föreningen ska öka igen. Plötsligt kan intresset för föreningen blomma upp igen, det kan flytta in någon i byn som gärna vill aktivera sig i föreningen och den personen får med sig nya i föreningen. Och mitt i allt har man en förening med en aktiv och engagerad personal. 

Men om det är så att dessa trötta eldsjälar av olika orsaker konstaterar att det inte är någon vits med denna förening mera, så då återstår bara att upplösa föreningen.