Hur många revisor ska en förening ha?

12.12.2018 kl. 12:11
Kan en förening ändra antalet revisorer eller verksamhetsgranskare samt deras suppleanter?

Föreningslagen anger att en förening måste ha minst en revisor/verksamhetsgranskare. Har föreningen endast en revisor/Verksamhetsgranskare måste man ha också en suppleant.

Andra alternativ är till exempel två ordinare och ingen suppleant. Också en suppleant till två ordinarie är möjlig. Men föreningen kan INTE ändra antalet revisorer/verksamhetsgranskare utan att ändra stadgarna! (Endast namnbyte från revisor till verksamhetsgranskare kan ske utan stadgeändring)