Revisor och/eller verksamhetsgranskare

03.11.2017 kl. 12:12
Kan en förening ha både revisor och verksamhetsgranskare?

Det går att ha både revisor och verksamhetsgranskare. Men det innebär vissa praktiska problem då de inte kan underteckna samma berättelse. En revisor skall ge utlåtande enligt Revisionslagen medan en verksamhetsgranskare ger utlåtande enligt Föreningslagen. Granskningen sker däremot både enligt Förenings- och Revisionslagen.

Verksamhetsgranskare måste alltid vara en fysisk person medan ett revisionssamfund också kan utses till revisor.