Hur ska vi göra för att minska på antalet styrelsemedlemmar?

28.05.2020 kl. 12:13
Vår förening har svårt att hitta tillräckligt många intresserade för styrelsen. Kan föreningens möte skära ned antalet ledamöter i styrelsen och genast välja en mindre styrelse?
Om det inte i föreningens stadgar nämns att styrelsens storlek fastslås på varje valmöte kan man inte utan stadgeändring ändra på styrelsens storlek. Först efter det att föreningsregistret godkänt stadgeändringen får man välja en styrelsen enligt de nya stadgarna. 
En formulering som ofta används i stadgarna är att antalet medlemmar i styrelsen är 6-8 styrelsemedlemmar. Är det många som är intresserade av att vara med i styrelsen kan valmötet välja 8 styrelsemedlemmar, men om föreningen har en svacka och inte så många aktiva väljer mötet 6 medlemmar till styrelsen.