När ska bokslutet vara klart?

01.12.2018 kl. 12:13
I föreningens stadgar sägs att föreningens års- eller vårmöte skall hållas senast inom maj månad. Men skall inte föreningens bokslut vara färdigt inom april?

Det stämmera att i flera föreningars stadgar står att föreningens årsmöte bör hållas före utgånen av maj, ibland till och med före utgången av juni. Enligt bokföringslagen skall bokslut upprättas inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång, alltså före utgången av april om föreningen har kalenderåret som räkenskapsperiod. Också skatteverket kräver ett officiellt (fastställt) bokslut som bilaga till deklarationen.

I en dylik situation är det bokföringslagens deadline som går före föreningens stadgar. Föreningens styrelse måste därför i praktiken kalla till årsmöte senast inom april månad (eller fyra månader efter räkenskapsperiodens slut) trots att stadgarna tillåter en senare tidpunkt.