Tidpunkt för granskning

19.11.2012 kl. 12:16
När skall revisorerna eller verksamhetsgranskarna granska bokföringen och bokslutet?

Bokslutsprocessen i en förening går administrativt till så här: Bokföraren eller kassören gör ett utkast till bokslut som föreningen styrelse godkänner och undertecknar. Efter det överlämnas bokslutet med bifogade handlingar till föreningens revisorer/verksamhetsgranskare.

Enligt revisionslagen bör handlingarna ges för granskning minst en månad för den dag bokslutet skall godkännas. Revisorerna (VG) lämnar en berättelse till föreningens styrelse, riktad till föreningens medlemmar senast två veckor före föreningesmötet. Föreningsmötet tar sedan del av berättelsen innan bokslutet fastställs. I föreningen stadgar kan anges när bokslutet skall vara färdigt och när det skall överlämnas till revisorerna.