Vad gör man om en styrelseledamot avgår under mandatperioden?

04.05.2020 kl. 16:16
I vår styrelse har en av medlemmarna nyligen meddelat att hen inte kan fortsätta i styrelsen, pga bortflyttning från orten.

Ibland händer det att föreningar i styrelsen väljer in medlemmar som inte tillfrågats på förhand. Eller att en medlem som tidigare ställt upp fått varaktigt förhinder och inte längre kan delta i föreningens styrelse.

Ingen kan tvinga någon att ställa upp i styrelsearbetet. I enlighet med grundlagens föreningsfrihet är det också alltid frivilligt att åta sig uppdrag. Och man kan i princip sluta när som helst. Men vill man avgå ur styrelsen är det förstås korrekt att tydligt meddela om detta och inte bara bli borta.

För föreningen gäller det då att välja en ny styrelseledamot i stället för den som avgått. Finns det suppleanter så fylls ju platserna i första hand upp med dem till en ny ordinarie blivit vald. Men först ska man kontrollera i föreningens stadgar, om det står något om förfarande vid manfall under mandatperioden. 

Nämns det inget i de egna stadgarna, kan ett fyllnadsval hållas t.ex. på föreningens vårmöte. Har föreningen bara ett årsmöte kan man överväga att sammankalla till ett extra föreningsmöte. Särskilt om föreningens ordförande avgår är det skäl att välja ny så snabbt som möjligt.