Vad händer om föreningen visar upp ett stort överskott i bokslutet?

17.04.2020 kl. 16:53
Vår förening gjorde ett rekordstort överskott under fjolåret efter att ha gjort flera underskott.

Enligt inkomstskattelagen beskattas en allmännyttig registrerad förening endast för sin näringsverksamhet. I vissa fall är också inkomst av fastighet beskattningsbar. Så om vinsten/överskottet uppstått genom sedvanlig föreningsverksamhet, och inte försäljningsverksamhet, så är den oftast helt skattefri och behöver inte heller deklareras. Te.x. om vinsten uppstått genom verksamhetsbidrag, räntor på placeringar, penninginsamlingar mm. Men vinsten får förstås inte delas ut till medlemmarna utan måste användas enligt föreningens stadgar.

Rekommendationen är att en allmännyttig förening inte uppvisar stora vinster år efter år. Om detta är fallet visar det ju att föreningen inte är tillräckligt aktiv för att uppfylla de strävanden och syften som nämns i stadgarna. Då kan också skatteförvaltningen ifrågasätta föreningens allmännyttiga status.

Om föreningen har närings- eller affärverksamhet vars omsättning överstiger 10000 euro per år kan också momsbeskattningen komma med i bilden. Försäljning under 10000 euro per år är momsfri (förutsatt att man inte själv anmält sig som momspliktig). Men försäljningen kan också tolkas som skattepliktig näringsverksamhet trots att den är under momsgränsen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en allmännyttig förening kan gå med hur stor vinst som helst utan skattepåföljder om vinsten inte uppstått genom affärsverksamhet eller av fastighetsinkomster. Men föreningen skall sträva till att minska på vinsten under kommande räkenskapsår. Men ett visst verksamhetskapital (= tidigare års vinst) är alltid bra att ha i en förening.