Justering av protokoll

26.01.2016 kl. 14:25
Vad händer om protokolljusteraren vägrar att underteckna ett protokoll

Det händer också att protokolljusterarna anser att protokollet inte motsvarar mötets gång. Då måste man minnas att justerarna inte får ändra något i själva protokollet. Alternativet är att förhandla med ordförande och försöka komma överens. Justerarna kan också i en separat skrivelse föra fram vad de anser att är felaktigt i protokollet. I sista hand kan justeraren förstås vägra att skriva under. Går det så är man tvungen att justera protokollet först på följande föreningsmöte. I det beslutet kan endast delta de föreningsmedlemmar som var med på det omstridda mötet. Somliga föreningar väljer fler än två protokolljusterare för att gardera sig mot en dylik besvärlig situation.