Ordförandes rösträtt på föreningens möte

15.06.2016 kl. 09:30
Ett föreningsmöte kan ledas av en mötesordförande som inte är medlem i föreningen. Vad innebär det i praktiken?

En förening kan välja vem som helst till mötesordförande på föreningsmötet om inte detta uttryckligen förbjuds i föreningens stadgar. Då kan det under mötet uppstå en situation där en omröstning leder till lika många röster för båda förslagen. Då skall enligt Föreningslagen ordförandes röst avgöra frågan. Men hur går det då om ordförande inte har rösträtt?

Om ovannämnda situation uppstår gäller i alla fall principen att ordförande avgör frågan med sin åsikt. Mötesordförande får och kan inte alltså delta i själva omröstningen. Men om omröstningen slutar oavgjort är det i alla fall mötesordförandes röst som avgör, trots att denna inte har rösträtt. Denna princip gäller för att ett möte alltid skall kunna fatta ett beslut i alla ärenden.

Vid personval lottar man ju vinnaren vid lika röstetal.