Var får jag reda på föreningens FO-nummer?

12.02.2020 kl. 15:03
Sedan hösten 2019 används endast FO-numret som kännetecken på registrerade föreningar. Föreningsregisternumret har tagits ur bruk.

Alla registrerade föreningar har fått ett FO-nummer som ersätter det separata föreningsregisternumret som använts tidigare. FO-numret fungerar nu i alla kontakter med myndigheter, banker mm.

En förening som inte känner till sitt FO-nummer kan kontrollera det på Föreningsregistrets informationstjänst eller på tjänsten ytj.fi.

Ändringsanmälningar till Föreningsregistret görs nu på samma Y-blanketter som används för alla anmälningar till myndigheter. Blanketter och närmare direktiv finns på Föreningsregistrets webbplats.