Arbetarskydd

Grundprincipen är att arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarens säkerhet och hälsa. I arbetsskyddslagen (2002/738) finns ingående bestämmelser om detta. Arbetsgivarens huvudskyldigheter framgår av lagens 8§.

Man kan med fördel vända sig också till Arbetarskyddsdistrikten och deras webbsidor som innehåller mycket nyttig information. Små arbetsplatser skall utse en anställd till arbetarskyddsfullmäktig medan större arbetsgivare utser en arbetarskyddskommission.