Om föreningsresursen

Innehållet på Föreningsresursen, som utvecklats för finländska förhållanden, står fritt till förfogande på denna webbplats med vissa förbehåll: Vi ger dig rätt att selektivt använda materialet internt i egna presentationer eller i utbildningar du arrangerar för din organisation, om du uppger källan: "SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi". Bearbetningar eller derivativa verk får inte distribueras allmänt.
I praktiken: du kan citera materialet i eget material, men du får inte kopiera av stora delar av materialet för att skapa en egen webbplats eller egna kompendier/böcker av materialet.


Material

Du får gärna berätta åt andra om Föreningsresursen. Materialet här får användas, bara man uppger källan.

 

Banner

Sätt gärna in en banner med länk till Föreningsresursen, här kan du ladda ner några i olika storlekar.

Banner 150 x 430 px
 

Banner 200 x 330 px


Banner 80 x 180 px

Broschyr

Här hittar du en broschyr om Föreningsresursen som du kan printa ut (dubbelsidigt på en A4) och hänga på anslagstavlan eller ge vidare till vänner, bekanta och andra i din förening.

Artikel

Här hittar du en kort artikel om Föreningsresursen som gärna får användas i tidningar, nyhetsbrev och liknande i Svenskfinland. Vill du ha mer utförlig information eller göra en intervju, kontakta SFV:s informatör.

Annons

Här finns annonser om Föreningsresursen som gärna får publiceras och spridas i Svenskfinland.

Annons A5 liggande 210 x 148 mm

Annons A6 105 x 148 mm

Annons A6 105 x 148 mm (svartvit)

Vill du ha en annons i annan storlek, kontakta SFVs informatör.