Om föreningar

Under den här rubriken finns det information om olika föreningstyper, om skillnaden mellan en registrerad och en oregistrerad förening, hur man grundar och registrerar en förening och om stadgar och hur man kan ändra dessa.

Det finns också information om medlemmar, deras rättigheter och skyldigheter, medlemsavgift, vem som besluter i föreningen och hur man upplöser en förening eller slår samman flera föreningar.

I ett konkret exempel om den fiktiva föreningen Hemfrid kan du läsa om en förening från början till slut.