Ändra stadgar
 

I föreningens stadgar kan stå skrivet på vilket sätt man går till väga då man vill ändra stadgarna. Står det ingenting i stadgarna följer man lagen: "Beslut om ändring av stadgarna görs på föreningens möte. Detta bör nämnas i möteskallelsen. Ändringen träder i kraft endast om ¾ av de avgivna rösterna har godkänt den."

Ändringsanmälan

Ändringen av stadgarna görs på en blankett för ändringsanmälan eller elektroniskt och samtidigt bifogas då stadgeändringen, i praktiken fullständiga stagar. Dessa skickas till föreningsregistret. Mötesprotokollet behöver inte bifogas.

Stadgeändringen träder i kraft efter det den har antecknats i föreningsregistret. Man kan begära att föreningsregistret, mot avgift, förhandsgranskar stadgeändringen.

 

Läs mer

 • Föreningsregistrets hemsida www.prh.fi
  • Anmälningsblanketter
  • Modell på stiftelseurkund
  • Modellstadgar
  • Anmälan om upplösning
  • Kontaktuppgifter till föreningsregistret
  • Råd av föreningsregistrets jurist
 • Finlands lagsamling www.finlex.fi
  • FörenL §§ 7,8,52 och kap 9
   • Stiftelseurkund
   • Stadgar
   • Änringsanmälning
   • Anteckning i föreningsregistret