Medlemsavgiften

Det normala är att föreningen årligen uppbär en medlemsavgift för att täcka sina kostnader. I stadgarna måste finnas bestämmelser om vem som fastslår medlemsavgiften och om eventuella olika avgiftsgrupper. Man kan, men det rekommenderas inte, skriva in medlemsavgiftens storlek i stadgarna.

Angående medlemsavgiften och dess storlek kan man bestämma i stadgarna på olika sätt:

  • om medlemsavgift och andra avgifter uppbärs av medlemmarna
  • om hur storleken på medlemsavgiften beräknas och fastslås
  • om föreningens styrelse får bestämma storleken på medlemsavgiften
  • om grupper som är befriade från medlemsavgift osv.

Medlemsavgiften kan vara lika stor för alla, men kan också, beroende på klassificeringen av medlemmarna, vara olika stor.

Förutom medlemsavgift kan föreningen uppbära en anslutningsavgift.

Vem som besluter om medlemsavgifter bör framgå ur stadgarna. Det kan vara styrelsen. Det vanliga är att medlemmarna på föreningsmötet besluter om medlemsavgiftens storlek.