Hur utträder man ur föreningen

I föreningens stadgar kan det finnas regler för utträde. Finns det inte, tillämpas lagen. Grundregeln är att man när som helst kan avgå ur en förening.

En medlem kan meddela om sin önskan att utträda ur föreningen på olika sätt:

  • en skriftlig avskedsansökan till styrelsen
  • ett muntligt meddelande på ett medlemsmöte, då ska man också be att det antecknas i protokollet.

Det vanliga är att medlemskapet upphör omedelbart vid utträde. Samtidigt upphör skyldigheten att betala medlemsavgift. Vill man, kan man på förhand meddela om att man kommer att utträda ur föreningen vid en viss tidpunkt. Föreningens stadgar kan också innehålla en paragraf som säger att medlemskapet inte upphör genast, utan efter en viss tid. Denna tid får vara högst ett år. Medlemsavgift kan uppbäras för denna tid. Medlemsavgiften brukar inte återbetalas om man avgår mitt i året.