Registrera förening

Grundanmälan

Föreningen registreras genom att man gör en anmälan till föreningsregistret. Grundanmälan kan göras såväl elektroniskt som skriftligt på blankett. Till anmälan bifogas stiftelseurkunden och stadgarna. Ju noggrannare grundanmälan är ifylld, desto snabbare går behandlingen av anmälan. Anmälan kan undertecknas/göras elektroniskt endast av föreningens ordförande.

Kolla följande i grundanmälan:

  • ordförande har skrivit under (viceordförande duger inte)
  • det är antecknat vem som är styrelsens ordförande samt antecknat alla personer som har rätt att teckna föreningens namn.

Ändringsanmälan

Senare, då styrelsens medlemmar byts och rätten att teckna föreningens namn ändras skickar man in en ändringsanmälan till föreningsregistret.

Föreningsregistret

Från föreningsregistret kan man få ett grundpaket med de blanketter en ny förening behöver. Anmälningsblanketter, modell på stiftelseurkund och modellstadgar finns också på föreningsregistrets hemsida www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri.html.

Föreningsregistret ger också information och råd per telefon och e-post och på hemsidan.

Avregistrering

Föreningen kan förstås avregistrera sig från föreningsregistret när som helst. Från och med den 1.7.2016 kan också Föreningsregistret avregistrera föreningar som registret inte har fått någon information av på tiotals år. Registret försöker dock nå berörda föreningar innan detta verkställs.