Vad är nyttan med din förening?

27.08.2013 kl. 10:15
Vet du vad din förening eller organisation gör för att bidra till samhället? Ta reda på det genom metoden VisVardi.

VisVardi är en utvärderingsmetod vars syfte är att visa på den egna organisaiontens, föreningens eller byalagets samhällsnytta. VisVardi är en redovisning av en organisations mål och aktiviteter utifrån dess värdegrund, för att bidra till ett hållbart samhälle.

Metoden är utarbetad av Studieförbundet Vuxenskolan, Sverige, Svenska studiecentralen, Finland och Svenska Kyrkan, Sverige.

VisVardi presenteras nu bland andra metoder för föreningsarbete. Om du är intresserad och funderar på att genomföra metoden i din förening, ta kontakt med verksamhetsombud Beatrice Östman.