Tar ni med alla i föreningen?

12.09.2013 kl. 08:56
Projektet Ny i Norden har gett ut en handbok för studieförbund och föreningar som vill arbeta med människor som nyss anlänt till ett nordisk land.

Ny i Norden handboken är resultatet av ett tvåårigt projektarbete med inriktning Ny i Norden – folkbildningens roll i integreringen. Handboken är resultatet av möten och träffar med både invandrare och ledare inom folkbildningen med mångårig erfarenhet av hur det är att komma till norden, alternativt som arbetar frivilligt inom folkbildningen i nordiska samhällen. Handboken skall fungera som ett stöd i integreringen av invandrare i respektive land och i Norden.

I handboken finns en kort bakgrund om varje land samt kort statistik om invandringen i respektive land. Handboken ger tips, år doh verktyg för folkbildningen i Norden i arbetet med att möta nyanlända.

Handboken hittar du här (www.fnv.se).