Aktuellt

 

Fonder i bokföringen?

Vill du lära dig mera om fonder i bokföringen? Vi har sammanställt ett material som du kan fördjupa dig om du vill veta mera om fonder.Läs mera »
27.05.2021 kl. 10:31

En ny temporär lag som berör föreningar

Nu kan föreningar senarelägga sina föreningsmöten. Detta är ikraft till september 2021.Läs mera »
20.05.2021 kl. 10:14

Hur ska vi göra under coronan?

Här samlar vi information om vad du och din förening ska tänka på angående corona.Läs mera »
25.02.2021 kl. 14:09

Förändringar i föreningslagen på kommande

En arbetsgrupp vid Justitieministeriet arbetar med att förnya föreningslagen, det här innebär bl.a. ändringar kring möten på distans.Läs mera »
25.02.2021 kl. 12:15

Godkännande av bokslut på distans

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att godkänna och underteckna föreningens bokslut. Hur skall man göra om bokslutet godkänns på ett distansmöte?Läs mera »
21.01.2021 kl. 10:29

Grundkurs i föreningsteknik 9.3

Är du ny i föreningslivet eller vill repetera föreningskunskapens grunder? SFV ordnar en grundkurs i föreningsteknik.Läs mera »
21.01.2021 kl. 09:54

Föreningsmöten och den temporära lagen

Riksdagen godkände i höstas en förlängning av den temporära lagen som berör föreningar. Lagen gäller till 30.6.2021.Läs mera »
24.09.2020 kl. 10:34

Suomi.fi-identifikation

Behöver din förening fullmakter i Suomi.fi? Vi har sammanställt en manual.Läs mera »
29.04.2021 kl. 10:20

Ny i föreningen?

Funderar du på att bli aktiv i en förening? Lär dig om hur föreningslivet fungerar på 5 minuter.Läs mera »
14.10.2020 kl. 09:32

Vem får teckna föreningens namn?

Om föreningen ska skriva under ett avtal, vem är det som skriver under från föreningens sida?Läs mera »
28.09.2020 kl. 16:46

Omröstnings- och valordning

Vill föreningen hålla sitt möte på distans måste föreningen ha en omröstnings- och valordning.Läs mera »
17.09.2020 kl. 12:23

Föreningsmöten som inhiberats

Många föreningar har skjutit upp sina stadgeenliga vår- eller årsmöten som enligt föreningens stadgar borde hållits under våren. Hur går vidare?Läs mera »
25.05.2020 kl. 11:24

Föreningens bokslut och deklaration 2019 och undantagsförhållandet

Då alla föreningar inte kan hålla års- eller vårmöte inom utsatt tid uppstår frågan om hur man skall göra med föreningens bokslut.Läs mera »
30.03.2020 kl. 12:06

E-postmöten i föreningsstyrelser

Nu när alla försöker undvika fysiska möten har vi en separat artikel klargjort vad som gäller för föreningens årsmöten. Föreningens styrelse och andra organ kan däremot vara mera flexibla i sitt sätt att mötas.Läs mera »
13.03.2020 kl. 17:23

Skatteanvisning för föreningar

Skatteförvaltningen har uppdaterat anvisningen för allmännyttiga föreningar.Läs mera »
12.02.2020 kl. 14:27

Arbetstidslagen har förnyats

Den helt förnyade arbetstidslagen trädde i kraft 1.1.2020. Vi kan inte på denna plats redogöra för alla ändringar men det är skäl för föreningar med anställda funktionärer att bekanta sig med ändringarna.Läs mera »
10.02.2020 kl. 14:06

Lättnader för föreningar i inkomstregistret

Från början av år 2020 har beviljats vissa lättnader för föreningar angående anmälningar till Inkomstregistret. Dessutom behöver inte små tävlingspriser längre anmälas.Läs mera »
10.02.2020 kl. 13:51

Föreningsregistret förnyas

Föreningsregistret förnyas och håller stängt under tiden 29.8. till 17.9.2019. Det blir betydande förändringar i registrets tjänster och principer.Läs mera »
13.08.2019 kl. 12:57

Katso-tjänsten i Inkomstregistret

Skatteförvaltningen meddelar att inloggningen till Inkomstregistret via Katso-tjänsten fortsätter ännu år 2020 Läs mera »
18.06.2019 kl. 08:29

Inkomstregistret

Principerna för anmälning av löner, förskottsinnehållning och personalförsäkringar har förnyats från början av år 2019. Här ett sammandrag över vad det innebär.Läs mera »
21.03.2019 kl. 17:17