Sök

Kurs: Att skriva föreningens historik

Hur ska man göra om man vill skriva föreningens historik och vad behöver man tänka på?Läs mera »
14.03.2023 kl. 14:55

Skattefria ersättningar?

Ingenting hindrar föreningar från att betala för tjänster eller ge förmåner till de föreningsaktiva. Men löner och förmåner är alltid skattepliktig inkomst för mottagaren. Läs mera »
22.02.2023 kl. 13:52

Ändringar i Föreningslagen

Riksdagen har i början av februari godkänt några ändringar i FöreningslagenLäs mera »
16.02.2023 kl. 08:44

Strategihus

Strategihuset består av fyra delar: syfte, omgivning, egen förening och vision. På ett enkelt sätt kan styrelsen i en förening jobba fram en strategi för föreningen utgående från strategihuset.Läs mera »
01.02.2023 kl. 13:13

God förvaltning

Finlands Svenska Andelsförbund har gett ut en bok som tar upp god förvaltning.Läs mera »
15.12.2022 kl. 15:06

Budget

För varje verksamhetsår uppgörs en verksamhetplan och en budget.Läs mera »
08.12.2022 kl. 14:09

Ekonomistadga

I ekonomistadgan framgår hur ekonomin ska skötas i föreningen, vilket är till hjälp för förtroendevalda men också för eventuella anställda.Läs mera »
07.12.2022 kl. 10:56

Rusmedelspolicy - och handlingsplan

En rusmedelspolicy beskriver föreningens ställningstaganden, riktlinjer och handlingsmodeller gällande rusmedel. Med rusmedel avses alkohol, tobaksprodukter, narkotika och doping.Läs mera »
02.12.2022 kl. 16:04

Registerbeskrivning

Ett dokument där man anger bl.a. vilken information man samlar in, varför man gör detta och hur den används och sparas. Registerbeskrivningen skall hållas allmänt tillgänglig. Man kan till exempel sätta den på organisationens hemsida.Läs mera »
02.12.2022 kl. 11:00

Styrelsetestamente

Ett styrelsetestamente gör det lättare för en ny styrelse att ta över verksamheten från den avgående styrelsen.Läs mera »
01.12.2022 kl. 13:15