Sök

Vad gör föreningen om inga utomstående kommer på föreningsmötet?

Kan föreningsmötet bevilja sig själv ansvarsfrihet?Läs mera »
28.11.2022 kl. 13:43

Vill du grunda en ny förening?

Vem som helst får grunda en förening i Finland. Det behövs tre personer och ett gemensamt intresse.Läs mera »
07.09.2022 kl. 15:20

Registrerad eller oregistrerad förening?

Vad är skillnaderna mellan en registrerad förening (r.f) och en oregistrerad förening? Läs mera »
07.09.2022 kl. 15:19

Stadgarna styr föreningens verksamhet

Är du osäker på något som gäller din förening ska du börja med att läsa föreningens stadgar.Läs mera »
07.09.2022 kl. 15:18

Medlemmar – rättigheter och skyldigheter

I föreningens stadgar nämns vem som kan bli medlem i föreningen.Läs mera »
07.09.2022 kl. 15:17

Vem fattar beslut i föreningen?

Medlemmarna har rätt att fatta beslut på föreningens möten som sammankallats enligt bestämmelserna i föreningens stadgar.Läs mera »
07.09.2022 kl. 15:16

Upplösa en förening

En förening vars verksamhet har upphört kan på medlemmarnas initiativ upplösas. En förening kan också upplösas med domstolsbeslut. Föreningsregistret kan upplösa föreningar som inte hört av sig till registret på 20 årLäs mera »
07.09.2022 kl. 15:15

Kan man sammanslå två föreningar?

Antingen grundar man en helt ny förening, eller så upplöser man den ena föreningen och fortsätter verksamheten i den andra föreningen.Läs mera »
07.09.2022 kl. 15:14