Sök

Kommunikation – resurs och möjlighet

Informationsflödet idag är stort och blir allt snabbare. De som ansvarar för och förverkligar kommunikationen måste hela tiden vara beredda att kommunicera till berörda personer. Kommunikationen ska dessutom kunna förutses, planeras och skötas omsorgsfullt.Läs mera »
17.11.2022 kl. 23:00

Effektiv kommunikation

Grundprinciperna för effektiv kommunikation är att man kommunicerar ofta, öppet, ärligt och tydligt. En bra regel är att man talar samma språk som mottagarna. Krångla inte till saker med föreningsteknisk jargong. Läs mera »
17.11.2022 kl. 22:30

Kommunikationsplan

Det lönar sig att planera kommunikationen, både den interna och den externa. Gör gärna ett skriftligt dokument med punkter som stöd för minnet och för att senare kunna utvärdera kommunikationen.Läs mera »
17.11.2022 kl. 22:00

Traditionella kommunikationskanaler

Information kan spridas på många sätt och via många kanaler. Även då vi har tillgång till elektronisk kommunikation kan det löna sig att fundera på de traditionella metoderna.Läs mera »
17.11.2022 kl. 21:00

Web och sociala medier

Den egna webbplatsen är organisationens viktigaste informationsförmedlare både internt och externt, eftersom organsiationen ensam har koll på vad där publiceras.Läs mera »
17.11.2022 kl. 20:00

Medlemstidskrift

En tidskrift ger möjlighet till att olika teman kan behandlas djupare än i ett infoblad eller ett medlemsbrev. Man kan också publicera på nätetLäs mera »
17.11.2022 kl. 19:00

E-post

Föreningens e-post är ett utmärkt hjälpmedel för både intern och extern information. För att snabbt kunna förmedla information, lönar det sig att göra upp e-postlistor enligt olika målgrupper. Läs mera »
17.11.2022 kl. 08:36

Kriskommunikation

En kommunikationskris uppstår då organisationens verksamhet eller trovärdighet ifrågasätts, eller under en nödsituation. Krisens intensitet och omfattning avgör kommunikationsåtgärdernas intensitet och omfattning.Läs mera »
17.11.2022 kl. 08:30