Sök

Varför ska man spara och arkivera gamla papper?

Informationen som uppstår i en förening till följd av dess verksamhet är så kallad funktionell information. Den är en viktig källa för funktionärerna då föreningen ordnar verksamhet. Informationen har bevisvärde och således har den juridisk betydelse. Även för vetenskaplig forskning är den betydelsefull.Läs mera »
16.09.2022 kl. 21:00

Vad ska man arkivera?

Spara de dokument som föreningen själv har producerat.Läs mera »
16.09.2022 kl. 19:00

Förvaringstider för dokument

Hur länge ska olika dokument förvaras i en förening?Läs mera »
16.09.2022 kl. 17:00

Hur ska man arkivera?

Förvara och sätt de handlingar som uppkommer i den dagliga verksamheten genast i en sådan ordning att arkiveringen går lätt och smidigt.Läs mera »
16.09.2022 kl. 15:10

Vad gör man med arkivet när föreningen upphör?

Kontrollera i föreningens stadgar om det står vad som ska göras med arkiverat material.Läs mera »
16.09.2022 kl. 13:00

Arkivera rätt

Information har en livscykel. Den sträcker sig från upprättande / mottagande av information och via olika behandlingsskeden, till varaktig förvaring eller gallring. Arkiveringen av information börjar i arbetsrummet i samma ögonblick som man skriver eller tar emot en handling.Läs mera »
16.09.2022 kl. 11:00