Hur framtidssäkra organisationen/föreningen?

14.02.2024 kl. 10:42
Här ger Silvia Kakembo och Ofelia Daun från PR- och kommunikationsbyrån Arena Opinion sina fem bästa tips för att framtidssäkra organisationen/föreningen.

1. Hitta tillbaka till visionen ni hade vid starten. I speciellt äldre organisationer drunknar verksamheten lätt i tungrott maskineri och tappar sitt grundsyfte eller sin vision. Var är ni nu och var ska ni vara 2035?

2. Sänk trösklarna för engagemanget och öka nyttan av medlemskapet. Den som vill engagera sig väger kostnaderna för att engagera sig gentemot nyttorna med engagemanget. Hur kan vi i vår organisation sänka kostnaderna – i form av tid, energi och pengar – och öka nyttorna? 

3. Uppfinn nya former för engagemang som utgår från individens intresse. Lär känna din målgrupp, deras behov, vanor och intressen. Vilka frågor brinner de för? Hur kan vi testa nya former som passar dem? Engagemang kan ske både digitalt och analogt.

4. Gör systematisk experimentering för att nå nya medlemmar. Anta ett agilt angreppssätt och våga testa nya former för engagemang för att se hur många som vill delta. Ta fram hypoteser, prioritera en hypotes, experimentera, lär er, förkasta och börja om. Våga testa och våga misslyckas!

5. Få fler att känna sig välkomna. Tänk på representation gällande kön, hudfärg, ålder, klass, storstad/landsbygd, sexuell läggning, könsöverskridande uttryck, funktionsvariation och tro. Hur ser en rimlig fördelning av makt, positioner och roller ut inom organisationen?