Arbetsgivare

När föreningen fungerar som arbetsgivare är det viktigt att ha ett skriftligt arbetsavtal och ha koll på arbetstider, lön och arbetsskydd. Avtal och annat nyttigt hittar du i arbetsavtalslagen

Skattefria ersättningar?

Ingenting hindrar föreningar från att betala för tjänster eller ge förmåner till de föreningsaktiva. Men löner och förmåner är alltid skattepliktig inkomst för mottagaren. Läs mera »

Trender och lagstiftningsförändringar som berör anställda

Arbete på distans, visselblåsning och familjeledighetsreformen. Vad behöver man som arbetsgivare vara medveten om?Läs mera »

Föreningen som arbetsgivare

Då en förening besluter att anställa eller avlöna personal blir den också en arbetsgivare med alla de förpliktelser som det medför. Då är det viktigt att känna till de grundläggande principerna som reglerar arbetsförhållandet.Läs mera »

Arbetsförhållande

Ett arbetsförhållande uppstår mellan arbetsgivaren och arbetstagaren då arbetstagaren enligt överenskommelse påbörjat arbete för arbetsgivarens räkning.Läs mera »

Löner och arvoden

Före utbetalning av löner är det viktigt att parterna skriver under ett arbetsavtal.Läs mera »

Arbetstider

Med arbetstid avses all sådan tid under vilken arbetstagaren arbetar.Läs mera »

Semester

Om semestrar regleras detaljerat i semesterlagen. Tillämpningar och extra förmåner kan regleras genom kollektivavtal.Läs mera »

Arbetsavtal som upphör

Arbetsavtal kan vara tidsbundet och utgå i enlighet med avtalet. Det kan också upphöra genom uppsägning eller hävning.Läs mera »

Arbetarskydd

Grundprincipen är att arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarens säkerhet och hälsa. Läs mera »

Rekrytera personal

Att hitta nya medarbetare och styrelseledamöter har blivit en alltmer omfattande uppgift. Analysera behovet, vilken kompetens behövs? Ordna rekryteringen professionellt.Läs mera »