Föreningen som arbetsgivare

Då en förening besluter att anställa eller avlöna personal blir den också en arbetsgivare med alla de förpliktelser som det medför. Då är det viktigt att känna till de grundläggande principerna som reglerar arbetsförhållandet.

Föreningen kan ansluta sig till en arbetsgivarförening. Då regleras arbetsförhållandet av ett kollektivavtal. Dessutom kan arbetsgivarföreningen bistå med råd i kvistiga situationer.

Alternativt kan föreningen besluta att följa ett visst kollektivavtal utan att vara med i en arbetsgivarförening. Enligt Arbetsavtalslagens sjunde paragraf har riksomfattande kollektivavtal som anses representativa inom branschen en bindande verkan. Detta betyder inte att man helt måste följa avtalet. Man får dock inte ha arbetsvillkor som strider mot gällande kollektivavtal i branschen.

Centrala lagar som tillämpas på arbetsförhållanden är:

  • Arbetsavtalslagen 2001/55
  • Arbetstidslagen 2019/872
  • Semesterlagen 2005/162
  • Samt övriga speciallagar som berör arbetsförhållanden som arbetsskydd och arbetshälsovård.

Uppdaterad lagtext finns på www.finlex.fi. Det finns handböcker över all lagstiftning som berör arbetsförhållanden och löneförvaltning, men oftast enbart på finska.