DOKUMENT

Här hittar du dem – alla mallar, dokument och planer vi samlat för dig som är föreningsaktiv. Vi hoppas du har nytta av dem och att de underlättar ditt engagemang! 

Budget

För varje verksamhetsår uppgörs en verksamhetplan och en budget.Läs mera »

Ekonomistadga

I ekonomistadgan framgår hur ekonomin ska skötas i föreningen, vilket är till hjälp för förtroendevalda men också för eventuella anställda.Läs mera »

Rusmedelspolicy - och handlingsplan

En rusmedelspolicy beskriver föreningens ställningstaganden, riktlinjer och handlingsmodeller gällande rusmedel. Med rusmedel avses alkohol, tobaksprodukter, narkotika och doping.Läs mera »

Registerbeskrivning

Ett dokument där man anger bl.a. vilken information man samlar in, varför man gör detta och hur den används och sparas. Registerbeskrivningen skall hållas allmänt tillgänglig. Man kan till exempel sätta den på organisationens hemsida.Läs mera »

Styrelsetestamente

Ett styrelsetestamente gör det lättare för en ny styrelse att ta över verksamheten från den avgående styrelsen.Läs mera »

Årsklocka

En årsklocka underlättar styrelsens arbete, då man får en överblick över vilka ärenden man bör minnas under olika tider på året.Läs mera »